Nhắc đến The Turman Group ở Tây Nam Virginia và trên toàn thế giới là nhắc đến “lâm sản chất lượng cao”. Các doanh nghiệp trong The Turman Group sử dụng hơn 500 lao động trên toàn Virginia. Họ tự hào là những người quản lý có trách nhiệm với môi trường trong ngành lâm sản.

Tham gia mọi bước của quy trình lâm nghiệp, từ đốn gỗ, vận chuyển đến nhà máy cưa, và nghiền cho phù hợp với các nhu cầu trong nước hay xuất khẩu, The Turman Group sản xuất mọi loại gỗ, bao gồm gỗ nội thất, sàn gỗ cứng, gỗ xẻ sấy bằng lò, khúc gỗ làm veneer, và pa-lét kê hàng. Viên gỗ cứng và bổi gỗ cứng làm từ phụ phẩm cũng được cung cấp để sưởi ấm trong nhà.

 

 

CHI NHÁNH

HỘI VIÊN

National Hardwood Lumber Association

Appalachian Hardwood

National Hardwood Lumber Association

Indiana Hardwood Lumbermen’s Association

Forest Stewardship Council